— FINANCOVANIE

  • podpis rezervačnej zmluvy a úhrada rezervačného poplatku vo výške 5.000 €
  • podpis zmluvy o budúcej kúpnej zmluve do 15 dní od podpisu rezervačnej zmluvy
  • úhrada 15% z kúpnej ceny bytu do 7 dní od podpisu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
  • úhrada 85% z kúpnej ceny do 7 dní po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
  • podpis kúpnej zmluvy do 10 dní od zaplatenia celej kúpnej ceny

Výhodné hypotekárne financovanie:

  • zľava z bankového poplatku za poskytnutie úveru v banke
  • zvýhodnená úroková sadzba pri tomto projekte
  • úver až do 100% financovania nehnuteľnosti
  • bez potreby znaleckého posudku